UZMAN YAZILARI :

Ağdaki uzmanlar, 2 yıllık dönemde,Avrupa komisyonuna (DG Ziraat) 4 rapor sunmalıdırlar. Raporlar her 6 ayda bir yayınlanır. (Aralık 2005,Mayıs 2006, Aralık 2006 ve Mayıs 2007)

Raporlar 2 ana bölümden oluşur.

1.Bölüm: Zirai politikaların,pazarlamanın ve ticari gelişmelerin gözlenmesi.

Bu Bölüm; raporlama ve zirai pazarlama ve politikaların yorumlanması üzerine odaklanır. Şu başlıkları içerir :

•  Raporun içerdiği dönemi kapsayan göstergeler ve; genel ekonomi zirai gelişme.

•  Zirai üretim ve ticaretle ilgili gelişen trendler ve ayrıca raporun içerdiği döneme ait zirai ve tarımsal politikalar.

•  Uzmanların özel hedeflenmiş sorunların gelişen trendleriyle ilgili değerlendirmeleri. (Var olan zincirdeki rekabet; gerçekleştirilen politikalar,v.b.)

2. Bölüm : Tarımsal Canlılık

Amaç : Kırsal kesimin canlanmasındaki gelişmelere katkıda bulunan politikaları tanımlayan bir rapor hazırlamaktır. Ana rapor her 6 ayda bir hazırlanmalıdır. Tavsiyeler final raporunda yer alacaktır.

Eğer sizde katkıda bulunmak isterseniz, lütfen bizimle irtibata geçiniz.

1.Rapor Aralık 2005

1.Bölüm : Zirai politika, pazarlama ve ticari gelişmelerin gözlenmesi ilk rapor şarap ve şeker sektörü üzerinedir. Başlıklar Avrupa komisyonu tarafından seçilmiştir.

Raporun içeriği :

•  Şarap ve şeker sektörüne ulusların katkılarının sentezi

•  14 ülkenin; son zirai politika ve pazarlama hakkındaki gelişmeleri içeren ve her ülkenin şarap ve şeker sektörü hakkında bilgi veren raporları gözden geçirilir.

İndirmek İçin :
- Synthesis of national contributions
- Report wine sector
- Report sugar sector

- Ülke Raporları: Bosna Hersek , Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti , Estonya, Macaristan, Litvanya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye.

Şarap ve şeker hakkındaki raporlar ayrı bir dosya olarak sunulur. Bu 2 rapor ana raporun bir sentezidir ve her sektörle ilgili 14 makalelik bir dökümandır.

2.Bölüm : İlk rapor ;yeni üye ülkelere ,aday ülkelere ve Batı Balkan ülkelerine ;geçerli ülkelerin tarımsal canlılıkları hakkında bilgi sağlamak niyetlidir.Rapor 4 ciltten oluşur.

1.Cilt : Tanıtım ve gözden geçirme

Bu rapor yeni üye ülkelerin; aday ülkelerin ve Batı Balkan ülkelerin tarımsal bölgeleriyle ilgili bilgileri içerir.

2.Cilt : Açıklama Kaynakça

Bu raporda açıklamalı kaynakça 3 eksende sunulur.

 

1.Eksen :Ziraat ve ormancılık sektörlerinin rekabetçiliği

2.Eksen : Çevre ve kırsal bölgelerin değerlendirilmesi

3.Eksen : Tarımsal bölgelerdeki hayatın değerlendirilmesi ve çeşitliliğin teşvik edilmesi

3.Cilt : İstatiksel Veriler

Bu cilt, Her ülkenin kullanılabilir verilerini içerir.

4.Cilt : Ülke Raporu

Bu cilt 13 ulusal makaleyi içerir.

İndirmek İçin :
- Volume 1
- Volume 2
- Volume 3
- Volume 4

- Ülke Raporları : Bosna Hersek , Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti , Estonya, Macaristan, Litvanya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,