Orta Avrupa'da Tarım Bilim Adamları ve Politikacılar Arasındaki İşbirliğini Artırma

[Tarih: 2005-10 -11]

Tarım uzmanları ve politikacılar arasındaki etkileşimi artırmayı umut eden CEEC Agri Policy projesi, Orta ve Doğu Avrupa'da araştırma potansiyelinin haritasını, kurumlar ve uzmanlar veritabanını oluşturuyor.

Bu projenin koordinatörü Fransa'daki EUROQUALITY'den Olivier Chartier, Orta Avrupa'daki hayvan bilimi işbirliğini geliştirme amacı olan başka bir projenin (CEEC Animal Science) koordinatörü olarak 2004 yılında ilk kez CORDIS habere konuşmuştur. O, bu ülkelerdeki o zamanki potansiyel hakkında ve AB'nin eski ve yeni üye ülkeleri ile aday ülkelerdeki araştırmacılar arasında bilgi transferini sağlarken, Orta Avrupa'daki uzmanlık profilini yükseltme ihtiyacı hakkında konuşmuştur.

Mayıs 2005'te başlayan CEEC AGRI POLICY projesi, AB'nin yeni üye ülkelerinden 9'una Bulgaristan, Hırvatistan, Romanya, Türkiye, Bosna Hersek ve Sırbistan Karadağ dahil edilerek bu konuya devam ediyor. Uzman profillerinin veritabanı sonuçlarının, araştırmacılara işbirliğini başlatma ve özel yetenekleri olan uzmanları tespit etmeye yardımcı olması hedeflenmektedir.

Haritalandırma raporu, 2006 yılında tamamlanacak ve tarımsal politika analizinde araştırma potansiyelini tanımlayacaktır. Bu rapor, kapsadığı her bir ülkedeki tarımsal politika analizinde ana oyuncuları da gösterecektir.

Proje ekibi, tarımsal politika, pazar ve ticaret gelişmeleri ve kırsal alanın canlılığını 6 aylık raporlarda hazırlayacaktır. Yıllık rapor, politika talepleri ve tarımsal politika analizini geliştiren bilim adamlarının etkinliklerini de yansıtacaktır. Bu raporun, politikacıların ihtiyaçları ve bilim adamlarının etkinlikleri arasındaki potansiyel boşluğu saptamak amacı vardır.

Proje ortakları, tarımsal politika analizine dahil olan Avrupa Birliğine yeni üye ülkeler, aday ülkeler ve Batı Balkanlardan tüm uzmanları profillerini kayıt etmeleri için davet ediyor.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web adresine başvurunuz:

http://www.agripolicy.net
http://www.europartnersearch.net/agri-policy/news2.htm
ya da projenin koordinatörü ile temasa geçiniz: E-mail: olivier.chartier@euroquality.fr

Profil veritabanına girmek için lütfen aşağıdaki web adresini ziyaret ediniz:

http://www.europartnersearch.net/agri-policy/database/index_expert.php

Kategori: Program Uygulaması

Veri Kaynak Sağlayıcısı: EUROQUALITY

Döküman Referansı: EUROQUALITY'den gelen bilgiye dayalıdır.

Program ve Hizmet Kısa Adı: FRAMEWORK 6C , FP6-INTEGRATING , FP6-POLICIES
Konu İndeksi: Tarım, Koordinasyon, İşbirliği

RCN: 24583


Üye Girişi İçin Lütfen Tıklayınız.
[Eğer Üye Değilseniz, Üye Olmak İçin Lütfen Tıklayınız.]


Enhancing Collaboration Between Agricultural Scientists And Policy Makers In Central Europe

[Date: 2005-10 -11]

Hoping to enhance interaction between agriculture experts and policy makers, the CEEC AGRI POLICY project is mapping research potential in Central and Eastern Europe, and establishing a database of organisations and experts.

The project's coordinator, Olivier Chartier from EUROQUALITY in France, first spoke to CORDIS News in 2004 in his capacity as coordinator of another project (CEC Animal Science), aimed at promoting animal science collaboration in Central Europe. He spoke then of the potential in these countries, and the need to raise the profile of the expertise in Central Europe while at the same time transferring knowledge between researchers in the EU's older and newer Member States, as well as those in the candidate countries.

The CEEC AGRI POLICY project, which began in May 2005, continues this theme, involving nine of the EU's new Member States as well as Bulgaria, Croatia, Romania, Turkey, Bosnia Herzegovina and Serbia Montenegro in the project. The resulting database of expert profiles is intended to help researchers to initiate cooperation and to identify experts with specific competences.

The mapping report will be delivered in 2006, and will identify research potential in agricultural policy analysis. It will also indicate the main players in agricultural policy analysis in each country covered by the project.

The project team will also provide six-month reports that monitor agricultural policy as well as market and trade developments and rural vitality. An annual report will also reflect on policy demand and the activities of scientists developing agricultural policy analysis. This report is intended to identify potential gaps between the needs of policy makers and the work of scientists.

The project partners are inviting all experts from the EU's new Member States, the candidate countries and the Western Balkans involved in agricultural policy analysis to register their profiles.

For further information, please consult the following web addresses:
http://www.agripolicy.net
http://www.europartnersearch.net/agri-policy/news2.htm
or contact the project coordinator: E-mail: olivier.chartier@euroquality.fr

To access the database of profiles, please visit:
http://www.europartnersearch.net/agri-policy/database/index_expert.phpCategory: Programme implementation
Data Source Provider: EUROQUALITY
Document Reference: Based on information from EUROQUALITY
Programme or Service Acronym: FRAMEWORK 6C , FP6-INTEGRATING , FP6-POLICIES
Subject Index : Agriculture ; Coordination, Cooperation

RCN: 24583